Melrakkaslétta

Norðurströnd Melrakkasléttu einkennist af þangríkum, aflíðandi malarfjörum, vötnum, sjávarlónum og sjávarfitjum. Inn af ströndinni taka við mólendi með lágvöxnum mólendisgróðri. Um miðja Melrakkasléttu er Blikalónsdalur, þar fyrir vestan kallast Vestur-Slétta en Austur-Slétta þar austan við. Á Vestur-Sléttu hripar vatn auðveldlega niður í berggrunninn og þar er lítið um yfirborðsvatn inn til landsins. Á Austur-Sléttu hinsvegar er mikið votlendissvæði á þéttum berggrunni og þar skiptast á vötn, tjarnir, ár, mýrlendi og mólendi. Nær votlendissvæðið á Austur-Sléttu allnokkuð inn til landsins.

201309_IS__MG_9178

Fuglalíf á Melrakkasléttu er fjölbreytt og endurspeglar fjölbreytni votlendisgerða, lífríkar fjörur, kalt veðurfar sem setur svip sinn á gróðurfar og síðast en ekki síst staðsetningu. Vitað er til að a.m.k. 53 fuglategundir hafi orpið á svæðinu, þar af 47 að staðaldri. Fuglalíf er fjölbreyttast á strandsvæðum Sléttunnar, þar sem sjó-, vatna- og mófuglar eru alls ráðandi. Einkennisfuglar Sléttu eru m.a. rjúpa og sendlingur en óvíða á landinu finnast þeir í meiri þéttleika á varptíma. Á Rauðanúp er að finna einu svartfuglabyggð svæðisins og  jafnframt aðra af tveimur súlubyggðum á Norðurlandi, sem taldi 459 setur árið 2008.

201309_IS__MG_9145

Staðsetning Sléttunnar og lífríkar fjörur eru einkar mikilvægar fyrir umferðarfugla á leið til varpstöðva á Grænlandi og norður Kanada. Fjörurnar nýta fuglarnir til að byggja upp orkuforða og hvíla sig á leið til hinna hánorrænu varpsvæða.

yk_vadfuglar100527_1

Hin síðustu ár hefur Náttúrustofan stundað mófuglatalningar á Melrakkasléttu en auk þess hefur Guðmundur Örn Benediktsson á Kópaskeri fylgst þar reglulega með fuglalífi og komum farfugla. Náttúrustofan hefur fylgst með landnámi brandanda á Sléttunni en hún er þar nýlegur varpfugl. Auk þess hefur Náttúrustofan aðstoðað Náttúrufræðistofnun Íslands við rjúpnavöktun á svæðinu.

WordPress Image Lightbox Plugin