Bakki við Húsavík

Jörðin Bakki er norðan Húsavíkur en hún liggur að Reyðará sem eru sveitarfélagamörk milli Norðurþings og Tjörneshrepps. Bærinn stóð ofarlega í túni skammt norðan við Bakkaá. Þar stóð hann austan við vík sem gengur sunnan í Bakkahöfða og nefnd er Bakkakrókur.

DJI_0002

Á jörðinni Bakka hefur verið skilgreint iðnaðarsvæði, beggja vegna þjóðvegar en innan þess hefur PCC-BakkiSilicon fengið úthlutað lóð undir kísilmálmverksmiðju. Norðan verksmiðjulóðarinnar og norðan Bakkaár, vestan þjóðvegar er víðáttumikið votlendi með mýrum og flóun en umhverfis það eru ræmur af graslendi. Austan votlendisins er mólendi næst þjóðvegi en vestan þess er þursaskeggsmói með smárunnum og lyngmói. Vestan mólendisins eru graslendi með votlendisblettum á á Bakkahöfða eru graslendi og ræktuð tún sem þekja stóran hluta höfðans.

Náttúrustofan hóf vöktun á gróðri á svæðinu að beiðni PCC-BakkiSilicon hf. sumarið 2016 og sumarið 2017 tók hún einnig að sér gagnasöfnun á nokkrum umhverfisþáttum vegna starfsemi kísilmálmverksmiðjunnar.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
WordPress Image Lightbox Plugin