Þeistareykir

Eyðibýlið Þeistareykir er um 10 km suðaustan við Sæluhúsmúla á Reykjaheiði. Þar er öflugt háhitasvæði og árið 2017 var Þeistareykjavirkjun tekin í notkun en hún framleiðir rafmagn fyrir kísilmálmverksmiðju PCC BakkiSilicon hf. við Húsavík.

Þeistareykir liggja í um 350 m hæð yfir sjávarmáli. Landslag norður af Þeistareykjum einkennist af flötum og grónum hraunum þar sem hraunkollar standa víða upp úr. Svæðið er þurrt og samfelldur mólendisgróður ríkjandi. Gróðurfar er fremur fjölbreytt á svæðinu og helstu gróðurlendi eru fjalldrapamói, lyngmói og fléttumói en auk þess má finna þar graslendi, þursaskeggsmóa og fágæta mýrastararbletti.

Náttúrustofan hóf vöktun á gróðri á svæðinu að beiðni Landsvirkjunar sumarið 2012. Á árunum 2012-2019 fór þar fram vöktun á mófuglum í tengslum við virkjunarframkvæmdirnar og starfsemi Þeistareykjavirkjunar en þeim hefur nú verið hætt.  Einnig hefur Náttúrustofan komið að lífríkisrannsóknum í tjörnum á svæðinu.

2007-06-14 009

WordPress Image Lightbox Plugin