2020

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2020. Vöktun lífríkis í Lónum – ársskýrsla 2019. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2001.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2020. Starfsstöð í náttúrurannsóknum við Bakkaflóa. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2002.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Ib Krag Petersen, Thorsten J. Skovberg Balsby, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2020. Áætluð afföll fugla vegna áflugs við vindmyllur í Búrfellslundi – rannsóknir vegna nýrrar útfærslu árið 2019. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2003.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2020. Fuglar á áhrifasvæði Blöndulínu 3. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2004.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Sesselja Guðrún Sigurðardóttir 2020. Kortlagning framandi ágengra plöntutegunda í Þingeyjarsveit 2019-2020. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2005.

Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2020. Bjargfuglavöktun 2020 – 2022. Áfangaskýrsla 2020. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2006.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2020. Áhrif Þeistareykjavirkjunar á mófugla. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2007.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Yann Kolbeinsson 2020. Fuglalíf við nýjan Norðausturveg um Skjálfandafljót. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2008.

Yann Kolbeinsson, Árni Einarsson, Arnþór Garðarsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2020. Ástand fuglastofna í Þingeyjarsýslum 2019-2020. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2009.

Benjamin Merkel, Sébastien Descamps, Nigel G. Yoccoz, David Grémillet, Francis Daunt, Kjell E. Erikstad, Aleksey V. Ezhov, Mike P. Harris, Maria Gavrilo, Svein-Håkon Lorentsen, Tone K. Reiertsen, Harald Steen, Geir H. Systad, Þorkell Lindberg Þórarinsson, Sarah Wanless & Hallvard Strøm 2020. Individual migration strategy fidelity but no habitat specialization in two congeneric seabirds. J. Biogeogr 2020;00: 1-13. https://doi.org/10.1111/jbi.13883

Niall Tierney, Rachel A. Tierney, Þorvaldur Björnsson, Yann Kolbeinsson, Sunny E. Townsend & Ævar Petersen 2020. Status and distribution of the Common Shelduck Tadorna tadorna in Iceland, with special reference to the core area in Borgarfjörður. Wildfowl 70: 127-147.

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2020. Vöktun blaðgrænu í Lónum – ársskýrsla 2020. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-2010.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin