2018

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Þorkell Lindberg Þórarinsson og Yann Kolbeinsson 2018. Fuglalíf á fyrirhugaðri leið Hólasandslínu 3. Unnið fyrir Landsnet. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1801.

Yann Kolbeinsson, Árni Einarsson, Arnþór Garðarsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2018.  Ástand fuglastofna í Þingeyjarsýslum árið 2017. Unnið fyrir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1802.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2018. Lífríkisvöktun á háhitasvæðum í Suður-Þingeyjarsýslu árið 2018. Unnið fyrir Landsvirkjun. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1803.

Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2018. Vöktun bjargfuglastofna 2018 – Framvinduskýrsla. Unnið fyrir Umhverfisstofnun. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1804.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2018a. Fuglar á fyrirhugaðri raflínuleið milli Fljótsdalsvirkjunar og Hóla í Nesjum. Unnið fyrir Landsnet. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1805.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2018b. Fuglar á fyrirhugaðri raflínuleið milli Blönduvirkjunar og Brennimels á Hvalfjarðarströnd. Unnið fyrir Landsnet. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1806.

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2018. Vöktun blaðgrænu í Lónum – ársskýrsla 2018. Unnið fyrir Rifós hf. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1807.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2018. Plast í meltingarvegi fýla við Ísland árið 2018. Unnið fyrir Umhverfisstofnun. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1808.

Jannie Fries Linnebjerg, Morten Frederiksen, Yann Kolbeinsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Böðvar Þórisson & Þorkell Lindberg Þórarinsson 2018. Non‑breeding areas of three sympatric auk species breeding in three Icelandic colonies. Polar Biology 41: 1951-1961. https://doi.org/10.1007/s00300-018-2334-1

Erindi

Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Yann Kolbeinsson. Vetrarfuglatalningar í Þingeyjarsýslum í 65 ár. Erindi flutt á eftirtalningafundi Náttúrustofunnar á Húsavík 29. janúar 2018.

Yann Kolbeinsson. Bjargfuglavöktun – Kynning á niðurstöðum talninga 2008-2017. Erindi flutt á verkefnisfundi um bjargfuglavöktun á Náttúrufræðistofnun Íslands, Garðabæ 16. febrúar 2018.

Þorkell Lindberg Þórarinsson, Jannie Fries Linnebjerg, Morten Frederiksen, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Böðvar Þórisson & Yann Kolbeinsson. Non-breeding areas of three sympatric auk species breeding in three Icelandic colonies. Erindi flutt á 4th SEATRACK Workshop í Trondheim, Noregi 20. mars 2018.

Rob van Bemmelen, Yann Kolbeinsson, Ingrid Tulp, Olivier Gilg, Malcolm Smith, José Alves, Hans Schekkerman, David Okill, Aleksi Lehikoinen, Kaisa Välimäki, Ævar Petersen, Sverrir Thorstensen, Böðvar Þórisson, Tim van der Meer, Ib Krag Petersen, Aleksandr Sokolov, Jacob González-Solís, Raül Ramos & Raymond Klaassen. Contrasting movement strategies of two distinct Red-necked Phalarope populations. Erindi flutt á International Wader Study Group Conference í Workum, Hollandi 29. september 2018.

Þorkell Lindberg Þórarinsson, Jannie Fries Linnebjerg, Morten Frederiksen, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Böðvar Þórisson og Yann KolbeinssonÚtbreiðsla þriggja svartfuglategunda utan varptíma frá þremur íslenskum fuglabjörgum. Erindi flutt á aðalfundi Fuglastígs á Norðausturlandi að Síreksstöðum í Vopnafirði 4. desember 2018.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. Management Planning for Protected Areas. Erindi flutt á námskeiðinu „Stjórnun friðlýstra svæða – Vettvangsnámskeið á Suðausturlandi“ við námsbraut í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands, 12. september 2018.


Warning: Undefined array key "show_post_count" in /home/customer/www/nna.is/public_html/wp-content/plugins/anual-archive/annual_archive.php on line 711
Fréttir
WordPress Image Lightbox Plugin