NNA

2017

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2017. Vöktun lífríkis í Lónum. Ársskýrsla 2016. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1701.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Yann Kolbeinsson, Björn Gísli Arnarson, Brynjúlfur Brynjólfsson, Kristín Hermannsdóttir og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2017. Fuglar við fyrirhugaða raflínu frá Sigöldu að Hólum í Nesjum. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1702.

Yann Kolbeinsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2017. Fuglavöktun í Þingeyjarsýslum 2016. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1703.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2017. Gróður- og fuglavöktun á háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum árið 2017. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1704.

Guðrún Óskarsdóttir og Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir 2017. Þeistareykir – Mat á uppgræðslu vegfláa með gróðurtorfum. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1705.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Yann Kolbeinsson 2017. Fuglalíf við nýjan Þverárfjallsveg í Refasveit og Skagastrandarveg um Laxá. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1706.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2017. Gróður á fyrirhugaðri leið og efnistökusvæðum Hólasandslínu 3. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1707.

Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2017. Vöktun bjargfuglastofna 2017 – Framvinduskýrsla. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1708.

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2017. Blaðgrænumælingar í Lónum – ársskýrsla 2017. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1709.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2017. Fuglar á fyrirhugaðri raflínuleið milli Fljótsdalsvirkjunar og Hóla í Nesjum. Framvinduskýrsla. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1710.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2017. Fuglar á fyrirhugaðri raflínuleið milli Blönduvirkjunar og Brennimels á Hvalfjarðarströnd. Framvinduskýrsla. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1711.

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Þorkell Lindberg Þórarinsson og Yann Kolbeinsson 2017. Fuglalíf á fyrirhugaðri leið Hólasandslínu 3. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1712.

L. Krüger, J. A. Ramos, J. C. Xavier, D. Grémillet, J. González-Solís, Y. Kolbeinsson, T. Militão, J. Navarro, M. V. Petry, R. A. Phillips, I. Ramírez, J. M. Reyes-González, P. G. Ryan, I. A. Sigurðsson, E. Van Sebille, R. M. Wanless & V. H. Paiva 2017. Identification of candidate pelagic marine protected areas through a seabird seasonal-, multispecific- and extinction risk-based approach. Animal Conservation, DOI: 10.1111/acv.12339.

Erindi

Aðalsteinn Örn Snæþórsson. Suðurá og Svartá – a spectacular bird area. Erindi flutt fyrir norska arkítektanema í Kiðagili, 9. mars 2017.

Yann Kolbeinsson. Bjargfuglavöktun – Aðferðafræði og skipulag. Erindi flutt á verkefnisfundi um bjargfuglavöktun á Náttúrufræðistofnun Íslands, Garðabæ 19. janúar 2017.

Yann Kolbeinsson. Bjargfuglavöktun – Kynning á niðurstöðum talninga 2008-2016. Erindi flutt á verkefnisfundi um bjargfuglavöktun á Náttúrufræðistofnun Íslands, Garðabæ 19. janúar 2017.

Sölvi Rúnar Vignisson og Yann Kolbeinsson. Suður Afríka - Ferð þeirra Aðalsteins Arnar Snæþórssonar, Ib Krag Petersen, Sölva Rúnars Vignissonar og Yanns Kolbeinssonar um Western Cape hérað í Suður-Afríku. Erindi flutt fyrir Fuglavernd í Reykjavík, 15. febrúar 2017.

Yann Kolbeinsson. Máfar í hnotskurn – hvað er máfur? Erindi flutt á Máfahátíð á Húsavík 9. mars 2017.

Yann Kolbeinsson. Máfar í hnotskurn – hvað er máfur? Erindi flutt á aðalfundi Fuglastígs á Norðausturlandi að Laugum í Reykjadal 24. október 2017.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. Management Planning for Protected Areas. Erindi flutt á námskeiðinu „Stjórnun friðlýstra svæða – Vettvangsnámskeið á Suðausturlandi“ við námsbraut í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands, 15. september 2017.