NNA

2016

Rit

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2016. Frumframleiðni í Lónum – Ársskýrsla 2015. Skýrsla unnin fyrir Rifós. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1601

Þorkell Lindberg Þórarinsson, Jannie Fries Linnebjerg, Yann Kolbeinsson, Erpur Snær Hansen, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Ingvar Atli Sigurðsson og Böðvar Þórisson. Farhættir og vetrarstöðvar íslenskra svartfugla – skýrsla unnin fyrir Veiðikortasjóð. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA 1602

Yann Kolbeinsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2016. Fuglavöktun í Þingeyjarsýslum 2015. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1603

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Þorsteinn Sæmundsson 2016. Jarðfræði, gróðurfar og fuglalíf á áhrifasvæði Hólsvirkjunar. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1604

Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Yann Kolbeinsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson 2016. Endur á vatnasviði Svartár og Suðurár í Bárðardal. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1605.

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir og Aðalsteinn Örn Snæþórsson 2016. Gróðurvöktun í nágrenni iðnaðarsvæðis á Bakka við Húsavík. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1606.

Sesselja Guðrún Sigurðardóttir, Þorkell Lindberg Þórarinsson og Jón S. Ólafsson 2016. Lífríki tjarna á Þeistareykjum 2016. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1608.

Þorkell Lindberg Þórarinsson , Yann Kolbeinsson , Cristian Gallo , Erpur Snær Hansen , Jón Einar Jónsson , Róbert Arnar Stefánsson og Sunna Björk Ragnarsdóttir. Staða bjargfuglastofna 2008-2016. Skýrsla til Umhverfisstofnunar. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-1609.

Erindi

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir. Management Planning for Protected Areas. Erindi flutt á námskeiðinu „Stjórnun friðlýstra svæða – Vettvangsnámskeið á Suðausturlandi“ við námsbraut í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands, 6. september 2016.