NNA

2007

Rit

Þorkell Lindberg Þórarinsson 2007. Fuglar og gróður í nágrenni fyrirhugaðs vegslóða að kjarnaholu á Þeistareykjum. Greinargerð unnin fyrir Þeistareyki ehf. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-07001

Þorkell Lindberg Þórarinsson og Starri Heiðmarsson (2007). Skyndiathugun á fuglum og gróðri í nágrenni fyrirhugaðs vegslóða að kjarnaholu ÞR-6 á Þeistareykjum. Greinargerð unnin fyrir Þeistareyki ehf. í samvinnu við Náttúrufræðistofnun Íslands, Akureyrarsetur. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-07002

Þorkell Lindberg Þórarinsson og Starri Heiðmarsson (2007). Skyndiathugun á gróðri vegna stækkunar borteiga ÞG-1 og ÞG-3 á Þeistareykjum. Greinargerð unnin fyrir Þeistareyki ehf. í samvinnu við Náttúrufræðistofnun Íslands, Akureyrarsetur. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-07003

Þorkell Lindberg Þórarinsson og Aðalsteinn Örn Snæþórsson. 2007. Fuglalíf á framkvæmdasvæðum fyrirhugaðra háhitavirkjana í Þingeyjarsýslum. Skýrsla unnin fyrir Landsnet, Landsvirkjun og Þeistareyki ehf. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-07005

Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Þorkell Lindberg Þórarinsson. 2007. Fuglalíf á Skógargerðismel. Skýrsla unnin fyrir Norðurþing. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-07006

Þorkell Lindberg Þórarinsson 2007. Útbreiðsla snigilsins Vallonia excentrica (Sterki, 1893) á Þeistareykjum. Skýrsla unnin fyrir Þeistareyki ehf. Náttúrustofa Norðausturlands, NNA-07007

Þorkell Lindberg Þórarinsson og Theódóra Matthíasdóttir. 2007. Náttúrufar og nýting fjögurra háhitasvæða í Þingeyjarsýslum. Í: Svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 2007 – 2025. Greinargerð. Samvinnunefnd um svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum, Teiknistofa arkitekta Gylfi Guðjónsson og félagar ehf, Náttúrustofa Norðausturlands og VGK Hönnun

Erindi og veggspjöld

Þorkell Lindberg Þórarinsson (2007). Lífshættir straumanda Histrionicus histrionicus. Fyrirlestur í Framhaldsskólanum á Húsavík, 28.nóvember 2007

Guðrún Áslaug Jónsdóttir, Ingvar Atli Sigurðsson, Róbert Arnar Stefánsson, Sveinn Kári Valdimarsson, Þorkell Lindberg Þórarinsson, Þorleifur Eiríksson og Þorsteinn Sæmundsson.Starfsemi Náttúrustofa. Erindi flutt á Náttúrustofuþingi í Bolungarvík 21. nóvember 2007

Aðalsteinn Örn Snæþórsson (2007). Sjófuglabyggðir á Tjörnesi. Erindi flutt á Náttúrustofuþingi í Bolungarvík 21. nóvember 2007

Þorkell Lindberg Þórarinsson. Svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum – náttúrufar og náttúruvernd. Erindi flutt á kynningarfundi að Breiðumýri 9. október 2007

Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Sigrún Þórólfsdóttir. North-East Iceland – Nature and Culture. Erindi flutt á námsskeiðinu “Outdoor Environmental Education” í Prag dagana 15. – 22. september 2007

Þorkell Lindberg Þórarinsson. Svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum – náttúrufar og náttúruvernd. Erindi flutt á kynningarfundi í Ýdölum 14. maí 2007

Þorkell Lindberg Þórarinsson og Árni Einarsson 2007. Settlement pattern and space use by territorial Horned Grebe Podiceps auritus. Veggspjald og útdráttur á 31stAnnual Meeting of the Waterbird Society, Barcelona, 30.okt. – 3.nóv 2007