NNA

Author Archive | Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir

Starfsmaður í þjálfun

Að rannsaka fugla á sjó getur verið vandkvæðum bundið. Hafið er stórt og það sem þar gerist sést vægast sagt að mjög takmörkuðu leyti frá landi og er þá nánast alltaf um lítið brot grunnsævis að ræða. Á sama tíma er hafið mikilvægt á alþjóðavísu sökum stórra sjófuglastofna sem nýta það í mismiklum mæli, sumar tegundir eins og […]

Meira

Ný fiðrildategund finnst á Íslandi

Fundur tegundar sem ekki hefur áður sést á Íslandi þykir alltaf merkilegur. Einn slíkur fundur átti sér stað á hálendinu norðan Vatnajökuls síðastliðið sumar þegar landvörður á svæðinu fann stórt og dökkt fiðrildi. Talið var í fyrstu að um aðmírálsfiðrildi væri að ræða en þegar myndir af fiðrildinu bárust Náttúrustofunni var ljóst að um eitthvað […]

Meira

Vetrarfuglatalningu lokið

Árleg vetrarfuglatalning Náttúrufræðistofnunar Íslands fór fram í fyrrihluta janúar og var þetta jafnframt í 60. skipti sem þessar talningar eiga sér stað! Aldrei áður hafa jafnmörg svæði verið talin á Norðausturlandi og nú eða 25 talsins. Það kom því ekki á óvart að fjöldi fugla var með mesta móti, eða 31.858 af 46 tegundum (auk […]

Meira

Vetrarstöðvar ritu afhjúpaðar

Nýlega birtist vísindagrein í tímaritinu Diversity and Distributions þar sem gerð var grein fyrir því hvar ritur úr fjölmörgum vörpum við Norður Atlantshaf, m.a. íslenskar, halda sig á veturna. Greinin er afrakstur alþjóðlegs samtsarfs um rannsóknir á dreifingu rita utan varptíma og hefur Náttúrustofa Norðausturlands haft umsjón með þeim hér á landi. Greinina má nálgast […]

Meira

Náttúrustofan fær styrki frá VINUM VATNAJÖKULS

Í haust auglýstu VINIR VATNAJÖKULS eftir styrkumsóknum en VINIR VATNAJÖKULS eru hollvinasamtök Vatnajökulsþjóðgarðs. Hlutverk samtakanna er að afla fjár til að styrkja rannsóknir, kynningar- og fræðslustarf sem stuðlar að því að sem flestir geti notið náttúru og sögu Vatnajökulsþjóðgarðs. Náttúrustofan sótti um styrki í þrjú verkefni sem öll voru samþykkt. Síðastliðinn föstudag fór formleg afhending […]

Meira

Farleiðir og vetrarstöðvar íslensku skrofunnar

Skrofa, Puffinus puffinus, verpir víðsvegar í Norður-Atlantshafi en nyrstu varpbyggðir hennar er að finna í Vestmannaeyjum. Vísbendingar eru um að íslenski stofninn hafi minnkað töluvert á síðastliðnum tveimur áratugum, a.m.k. í aðalbyggðinni í Ystakletti og gæti viðvera katta í Ystakletti verið ein meginorsökin. Nauðsynlegt er að bæta þekkingu okkar á varpháttum skrofunnar og dreifingu hennar utan varptíma […]

Meira

Aðmírálsfiðrildi á Húsavík

Aðmírálsfiðrildi Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) er stórt og skrautlegt fiðrildi sem lifir í Evrópu, Asíu og Norður Ameríku. Ólíkt íslensku fiðrildunum sem eru mest á ferli á næturnar fljúga aðmírálsfiðrildin á daginn. Fullorðið fiðrildi lifir á blómasafa en lirfan étur blöð brenninetlunnar. Lirfan myndar púpu seinni part sumar og að hausti skríður svo fullvaxið fiðrildi […]

Meira

Vöktun vatnalífríkis

Vöktun lífríkis er rannsóknaraðferð sem notuð hefur verið í auknum mæli á síðustu árum. Vöktun felur í sér athugun á ákveðnum þáttum í lífríkinu sem endurtekin er með reglulegu millibili, yfir langt tímabil. Mikilvægi þeirra gagna sem fást með vöktununum verður meira eftir því sem athugunum fjölgar. Ástæðan er fyrst og fremst tvíþætt, annars vegar sú að sumar […]

Meira

Silkitoppa verpir við Mývatn

Þann 27. júlí síðastliðinn hafði Böðvar Pétursson samband við Bergþóru Kristjánsdóttur, sérfræðing hjá Umhverfisstofnun í Mývatnssveit, og sagðist hafa orðið var við einkennilega fugla við Mývatn. Bergþóra fór á vettvang og taldi að hér væri um að ræða silkitoppur með unga. Hún lét starfsmann Náttúrustofunnar vita sem að kannaði málið tveim dögum síðar. Fuglarnir voru enn […]

Meira

Flórgoðaveiðar í þágu vísindanna

Eins og greint var frá í frétt á heimasíðu Náttúrustofunnar þann 7. apríl s.l. stundar hún rannsóknir á farleiðum og vetrarstöðvum flórgoða. Rannsóknum er haldið áfram í sumar og hafa flórgoðar verið veiddir á Víkingavatni og Ástjörn í Kelduhverfi. Fuglarnir eru merktir og fá um leið hnattstöðurita (e. geolocator) sem mun gefa upplýsingar um farleiðir […]

Meira

Náttúrustofan gefur út handbók í náttúrutúlkun

Bókin Náttúrutúlkun – Handbók er komin út hjá Náttúrustofu Norðausturlands. Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir skrifaði bókina en gerð hennar styrktu Náttúruverndarsjóður Pálma Jónssonar, Vinir Vatnajökuls, Umhverfisráðuneytið og Ferðamálastofa. Náttúrutúlkun er áhrifarík aðferð sem er notuð við fræðslu á vinsælum útivistarsvæðum víða um heim, svæðum sem hafa meðal annars að geyma einstakar náttúru- og menningarminjar. Aðferðir náttúrutúlkunar […]

Meira

Verndaráætlun Mývatns og Laxár undirrituð

Verndaráætlun Mývatns og Laxár var undirrituð af umhverfisráðherra Svandísi Svavarsdóttur við hátíðlega athöfn í gestastofu Umhverfisstofnunar síðastliðinn laugardag, 14. maí. Verndaráætlunin er unnin samkvæmt lögum um vernd Mývatns og Laxár nr. 97/2004 og gildir ársins 2016. Meginmarkmið verndaráætlunarinnar er að draga fram verndargildi Mývatns- og Laxársvæðisins og marka stefnu um verndun þess með tilliti til þeirra markmiða […]

Meira

Farfuglarnir flestir komnir

Hér verður farið yfir komutíma þeirra fugla sem til þessa hafa sést. Þrjár álftir í Núpasveit þann 25. febrúar gætu hafa verið fyrstu far-álftir vorsins. Næsti farfuglinn, eins og áður hefur komið fram, var stakur tjaldur við Héðinshöfða 7. mars. Síðan liðu næstum þrjár vikur þar til næstu fuglar sýndu sig, eða 27. mars. Þann […]

Meira

Ný tækni afhjúpar vetrarstöðvar íslenskra flórgoða

Náttúrustofan endurheimti í fyrra fjóra hnattstöðurita (e. geolocator) sem festir höfðu verið á flórgoða sumarið 2009. Hnattstöðuritarnir eru frá British Antarctic Survey og mæla birtutíma en út frá því er hægt að reikna staðsetningu. Þannig má grafast fyrir um ferðir flórgoðanna. Þessi tæki hafa verið að ryðja sér til rúms í fuglarannsóknum á síðustu árum […]

Meira

Stofnfundur Fálkaseturs Íslands

Stofnfundur Fálkaseturs Íslands verður haldinn í Gljúfrastofu þriðjudaginn 1. mars kl. 20:00. Á fundinum mun Ólafur Nielsen flytja erindi um Íslenska fálkann. Einnig verður hugmyndin að félaginu kynnt, en skv. drögum að samþykktum er tilgangur félagsins að vera samstarfsvettvangur einstaklinga, stofnana, félagasamtaka og fyrirtækja á Norðausturlandi um uppbyggingu og rekstur Fálkaseturs í Gljúfrastofu sem miðlar […]

Meira

Vetrarfuglatalningu lokið

Í janúar nýliðnum fór fram hin árlega vetrarfuglatalning sem vanalega á sér stað um hver áramót. Að þessu sinni voru 17 svæði talin á Norðausturlandi (austan Ljósavatnsskarðs), sem er með mesta móti þó engin ný svæði hafi verið talin að þessu sinni.  Eins og ávallt er æðarfuglinn algengastur, en nú sáust rúmlega 8000 fuglar (55,3% af […]

Meira

Fiðrildavöktun Náttúrustofu Norðausturlands árin 2009 og 2010

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur vaktað fiðrildi með ljósgildrum á Suðurlandi frá árinu 1995. Nokkrar náttúrustofur hafa nú sett upp ljósgildrur á sínum starfssvæðum og hafið fiðrildavaktanir í samstarfi við Náttúrufræðistofnun. Náttúrustofa Norðausturlands er með ljósgildrur á tveimur stöðum. Önnur er í Ási í Kelduhverfi og hefur hún verið starfrækt frá árinu 2007. Sagt var frá niðurstöðum […]

Meira